Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG

Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng, Trường Đại học Quảng Bình được thành lập vào tháng 7 năm 2011 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình. Kế hoạch trung – dài hạn là tiếp tục phát triển phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển của Trường Đại học Quảng Bình đáp ứng nhu cầu xã hội.

1.SỨ MỆNH

   Khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng, Trường Đại học Quảng Bình là Khoa chuyên môn, chuyên đào tạo giáo viên sư phạm và những cán bộ làm công tác phong trào thể thao quần chúng ở các bậc học đại học – Cao đẳng, đào tạo huấn luyện bồi dưỡng các đội tuyển thể thao của nhà trường, nâng cao trình độ thể chất cho sinh viên toàn trường; nghiên cứu chuyển giao kết quả đào tạo và nghiên cứu về thể dục thể thao, y tế trường học cho các trường phổ thông và các trung tâm Thể dục thể thao trong toàn tỉnh, khu vực.

2. TẦM NHÌN

   Tiếp tục đào tạo giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, hướng tới đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhiều ngành phục vụ các lĩnh vực huấn luyện chuyên sâu tại các Câu lạc bộ thể thao, các đội tuyển thể thao Tỉnh – Huyện và tương đương; các hướng dẫn viên thể thao giải trí chuyên nghiệp. Xây dựng Khoa trở thành trung tâm nghiên cứu chất lượng cao thuộc lĩnh vực sức khỏe, thể chất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

3. CHIẾN LƯỢC

   3.1 Chiến lược đến năm 2020

   Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên giảng dạy; liên kết với các đơn vị trong trường và các Khoa chuyên môn có uy tín của Khu vực định hướng xây dựng quy mô nghiên cứu các lĩnh vực sát với thực tiển; Nghiên cứu mô hình Câu lạc bộ thể thao đa môn kiểu mẫu để thu hút người học, quảng bá hình ảnh của khoa và trường góp phần truyển thông tuyển sinh có hiệu quả; Đẩy mạnh chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới những nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao và chuyển giao sản phẩm nghiên cứu có chất lượng.

    3.2. Chiến lược 2020 – 2030

   Triển khai xây dựng mở mã ngành cử nhân thể thao – giải trí và du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh nhà và khu vực Miền trung; Xây dựng Trung tâm thể dục thể thao – quốc phòng giảng dạy cho các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và khu vực lân cận; Mở mã ngành đào tạo sau đại học và các loại hình đào tạo lại đáp ứng nhu cầu phát triển của Tỉnh.

Thông báo

    Liên kết nhanh