Bộ môn Giáo dục Quốc phòng

Ths. Lê Thị Hiếu – Giảng viên

– Giảng dạy các môn học thuộc bộ môn QP; chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề có liên quan đến các môn học.

– Lãnh đạo tổ Công đoàn Khoa, Đảng vụ

– Tham gia thực hiện các đề tài NCKH theo đề cương được duyệt hoặc theo phân công của Khoa. Tham gia biên soạn giáo trình môn học được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Ths. Lê Trọng Đình Văn – Giảng viên GDQP  kiêm quản lý dụng cụ học tập

– Giảng dạy các học phần GDQP, giảng dạy các môn Ở CLB đa môn, tham gia  chấm thi, coi thi dưới sự phân công của Trưởng bộ môn.

– Tiếp nhận, bảo quản đồ dùng, bảo trì đồ dùng thực hành, chịu trách nhiệm về quản lý tài sản phòng thực hành và phòng kho, đề xuất thêm các loại đồ dùng phù hợp hơn trong phòng thực hành.

– Thiết kế, sắp xếp lại phòng thực hành khoa học có thẩm mỹ, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy GDTC và Quốc phòng.

– Kiểm tra cơ sở vật chất, sân bãi trước mỗi kỳ thi; Tham gia coi thi, chấm thi bộ môn GDQPAN.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Khoa phân công