Chương trình đào tạo ngành Giáo dục thể chất

GDTC 4 – Cầu lông TC 2 GDTC 1 ĐH (thể dục đh) GDTC 1 ĐH – Điền kinh GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3. CAO ĐẲNG. NĂM HỌC 2021 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2. ĐẠI HỌC NĂM 2021 GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1. ĐH GDTH NĂM 2021 GDTC 4 – bóng rổ TC 2 GDTC...
Read More
Y học TDTT (MỚI) VỆ SINH TDTT NĂM HỌC 2021 CHƯƠNG TRÌNH BC VÀ PPGD MỚI 2021 CHƯƠNG TRÌNH BÓNG RỔ VÀ PPGD MỚI 2021 công tác đoàn đội Quản lý TDTT Câu long và PP giang day (MOI 1) CHƯƠNG TRÌNH BÓNG RỔ VÀ PPGD MỚI 2021
Read More
Những tệp tin đính kèm —Đề cương GDQP 3 CT Mới —Đề cương GDQP 4 CT mới —Đề cương GDQP1 CT Mới —Đề cương GDQP2 CT Mới
Read More
Những tệp tin đính kèm GDTC 1 CĐ – Điền kinh GDTC 2 (CĐ) Thể dục GIÁO DỤC THỂ CHẤT 3. CAO ĐẲNG. NĂM HỌC 2021
Read More
Những tệp tin đính kèm GDTC 3 – Bóng rổ TC 1 GDTC 3 – Bơi lội TC 1 GDTC 3 – Cầu lông TC 1 GDTC 4 – bóng rổ TC 2 GDTC 3 – Cờ vua TC1 GDTC 1 ĐH (thể dục đh) GDTC 4 – Cờ vua TC 2 GDTC 3. TCBĐ...
Read More
Những tệp tin đính kèm Cao đẳng GDTC 1 Cao đẳng GDTC 2 (thể dục) GDTC 1 ĐH (điền kinh) Cao đẳng GDTC 3 (bóng chuyền) GDTC 1 (thể dục ĐH) GDTC 2 (bóng chuyền ĐH) GDTC 3 (Cầu lông) GDTC 3 (ĐH) ĐÁ CẦU GDTC 4 (Cầu lông) GDTC 4 (ĐH) ĐÁ CẦU
Read More
Những tệp tin đính kèm bóng chuyền và ppgd do luong tdtt y hoc TDTT Cầu lông và PP giảng dạy (mơi) chuyên sâu cầu lông 1 chuyên sâu cầu lông 2 Ly luan va PP giáo duc the chat phuong pháp day hoc TD ơ tieu hoc Phương pháp NCKH TDTT
Read More
Những tệp tin đính kèm ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HP1 (theo TT 03) ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HP2 (theo TT 03) ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HP3 (theo TT 03) ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HP4 (theo TT 03)
Read More
Những tệp tin đính kèm ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC GDTC Chuyên sâu bóng chuyền 2 Phương pháp NCKH TDTT Ly luan va PP the thao truong học Thuc hanh chuyen mon Chuyên sâu bóng chuyền 3 Ly luan va PP giáo duc the chat trò chơi vận động, ném bóng nhỏ và ppgd
Read More
1 2